MEDIA
  • Contact Us
  • (Zhuzhou) TEL:+86 731 2849 2157 FAX: +86 731 28491 394
  • (Hongkong) TEL: +852 2189 7268 FAX: +852 2189 7298
  • EMAIL: overseas@csrzic.com
  • ADD: Shidai Road,Shifeng District,Zhuzhou,Hunan,P.R.C ZHUZHOU
  • CRRC TIMES ELECTRIC CO.,LTD.
  • Postcode: 412001
 

©2005-2018 Zhuzhou CRRC Times Electric Co., Ltd. All Rights Reserved Private Policy